Tomtene (se reguleringskart) ligger nå ute for salg med hyttetomter i størrelsesorden 1,3 - 1,6 mål. Tomteprisene starter fra kr. 410.000,- og inkluderer strøm, vei og vann til tomtegrensen.

Vi har ingen krav om at det må bygges fra spesielle hytteleverandører.


Link til Regulereringskart


Årlige avgifter
De årlige avgiftene for hytteområdet er fastsatt med det formål å beholde standarden for infrastrukturen i området slik den blir gjort førstegang, pluss en normal fortjeneste til den/de som utfører arbeidet. Avgiften vil bli årlig regulert etter prisstigning/indeks, for aktuelt materiell, utstyr og lønnsnivå.